Gå direkt till innehåll
Mid Avenue - kvarteret Valand på Avenyn i Göteborg
Mid Avenue - kvarteret Valand på Avenyn i Göteborg

Nyhet -

Wallenstam valde den högeffektiva luftbehandlingslösningen ClimateMachines™ till Mid Avenue

Fastighetsbolaget Wallenstam valde att installera sitt tredje ClimateMachines™ luftbehandlingsaggregat på kort tid. Denna gång till kvarteret Valand mitt på Avenyn i Göteborg. Tack vare ClimateMachines™ flexibilitet kunde Wallenstam frigöra yta och undvika omfattande byggåtgärder.

Wallenstam ville skapa ett mer attraktivt citykvarter och har nu renoverat och anpassat fastigheten för att kunna erbjuda moderna kontorsytor, butiker och lägenheter på attraktiva paradgatan Avenyn i Göteborg.

Fortsatt förtroende

- Det är väldigt kul att Wallenstam fortsätter att ge oss förtroendet för installation av luftbehandlingslösningen ClimateMachines™. Detta är tredje gången på kort tid de anlitar oss och ett nytt samarbete är redan planerat. Vi ser oss som en stabil och långsiktig samarbetspartner till Wallenstam, där vi i varje projekt tillsammans resonerar oss fram till den mest optimala lösningen. Säger Torbjörn Sjögren, Regionchef västra Sverige, Energy Machines

- Efter ett bra samarbete under ca 4 år, med byte av två befintliga ventilationsaggregat till ClimateMachines, där vi haft möjligheten att utvärdera kvalité och energiutfall var valet att använda ClimateMachines™ till Mid Avenue-projekten naturligt. Genom att i ett tidigt skede ta med ClimateMachines™ kunde vi tillsammans projektera fläktrummet så att funktion och service optimerades. Säger Magnus Bellvik, Projektledare Wallenstam 

Oslagbar effekt jämfört med konventionell teknik

Luftbehandlingsaggregatet är dimensionerat för 16 m³/sekund och betjänar butiksyta på 2900 m², kontorsytor på 4100 m² samt 35 lägenheter. Tack vare den höga temperaturverkningsgraden på 90 % sänker vi energikostnaden med 80 % jämfört med konventionell teknik. 

- Det fina med detta projekt är att vi lyckats ha ett stort flödesområde med ett aggregat för både bostäder, kontor och butikslokaler. Tekniken tillåter oss även att gå ner på väldigt låga flöden nattetid, något som vanligtvis brukar göras med två separata aggregat. Vi ser redan nu att Wallenstam har kunnat sänka kostnaden för kyla genom den evaporativa kylfunktionen under sommaren. Säger Torbjörn Sjögren, Regionchef västra Sverige, Energy Machines

Läs mer på vår hemsida

Ämnen


Energy Machines skapar hållbar fastighetsdrift med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. Vi hjälper dig att öka ditt miljöansvar och minimera energikostnaderna med integrerade systemlösningar som omvandlar energi lagrad i berg, vatten och mark till egenproducerad värme, kyla och tappvarmvatten.

Presskontakt

Torbjörn Sjögren

Torbjörn Sjögren

Regionchef västra Sverige +46 (0)70-348 39 86

Relaterade nyheter