Gå direkt till innehåll
Södertörns Högskola
Södertörns Högskola

Nyhet -

Framgångsrikt projekt blev långvarigt samarbete med Södertörns Högskola

Stiftelsen Clara äger och förvaltar Södertörns Högskola i Stockholm. 2014 stod de inför en ombyggnation av Primus, en 70-tals byggnad som hade ett föråldrat ventilationssystem med låg verkningsgrad. Det var i samband med detta som Energy Machines fick uppdraget att installera luftbehandlingsaggregatet ClimateMachines™. Nu projekteras det för ett fjärde aggregat. 

”Bytet av ventilationssystem gav bra resultat och genom tekniken med den indirekta evaporativa kylningen har vi valt att inte ens koppla in fjärrkyla.” 
- Säger Dan Gustafsson, Förvaltare Stiftelsen Clara

Ventilationssystemet i Primus bygger numera på närvarostyrning så att ventilationen går ned till 10 procent när ingen vistas i lokalen. I och med bytet av system, till ett platsbyggt aggregat, har även ytor frigjorts som Stiftelsen Clara hyr ut till en extern hyresgäst.


Fortsatt fastighetsutveckling med Energy Machines

Det första projektet genomfördes 2014 och sedan dess har Energy Machines installerat ytterligare två ventilationsaggregat och ett fjärde har projekterats och kommer att stå färdigt lagom till årsskiftet 2017/2018.

”Det fjärde projektet kommer att vara ett så kallat modulaggregat, en nyhet inom vår produktserie ClimateMachines™. Det tillverkas i fabrik och kan sedan enkelt driftsättas på plats.”
- Säger Thomas Göransson, Affärschef Energy Machines


Flexibel installation och högre verkningsgrad - bara några av fördelarna

Installationen av en platsbyggd ClimateMachines™ ger en möjlighet till en mer flexibel process än vid konventionell teknik. Då krävs ofta bygglov och stora ingrepp på byggnaden i form av rivning och ombyggnationer. ClimateMachines™, med sin höga verkningsgrad, gör dessutom att energianvändningen minskas drastiskt i jämförelse med konventionell teknik.

”Vi ser tydliga besparingar genom att verkningsgraden har stigit från 50 (tidigare batteriväxling) till 90 procent. Dessutom har vi tack vare den indirekta evoporativa kylningen sänkt kostnader på fjärrkylan och även driftkostnader på elen. Processen har också varit smidig, vi har trots dessa stora projekt ändå haft verksamheten i drift under hela byggnationen.”
- Säger Dan Gustafsson, Förvaltare Stiftelsen Clara

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Kenneth Andersson

Kenneth Andersson

Produktansv. ClimateMachines™ +46 (0)72-561 21 31

Relaterade nyheter