Gå direkt till innehåll
Evaporativ kylning

Bild -

Evaporativ kylning

I ventilationsaggregatet ClimateMachines™ kan man koppla på det som kallas indirekt evaporativ kyla. Det innebär att frånluften från ett kontor, köpcentrum eller andra lokaler leds in i värmeväxlaren via en kammare fylld med en fin vattendimma som kyler ner luften. Luften kyler sedan värmeväxlaren, som i sin tur kyler tilluften och därmed sänker temperaturen i byggnaden.
  • Licens: Medieanvändning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 3072 x 1739, 6,02 MB
Ladda ner

Taggar


Energy Machines skapar hållbar fastighetsdrift med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. Vi hjälper dig att öka ditt miljöansvar och minimera energikostnaderna med integrerade systemlösningar som omvandlar energi lagrad i berg, vatten och mark till egenproducerad värme, kyla och tappvarmvatten.

Relaterade nyheter