Gå direkt till innehåll
Maximerad miljönytta i Uppsalas grönaste bostadsprojekt

Blogginlägg -

Maximerad miljönytta i Uppsalas grönaste bostadsprojekt

Inspiration Rosendal är Uppsalas hittills grönaste bostadsprojekt. I samråd med EGMA Systems har Eneo Solutions tagit fram en kostnadseffektiv geoenergilösning som placerar byggnaden i topp över energieffektiva flerbostadshus i Sverige. Med Integrerade energilösningar och EnergyMachines™ beräknas förbrukning bli endast 25 kWh per kvadratmeter och år, vilket ger Rosendals Fastigheter ett långsiktigt hållbart boende.

Smarta planlösningar, design och hållbarhet är ledord för Inspiration Rosendal som kommer att erbjuda 344 bostadsrättslägenheter med tillgång till bland annat löparbana och streetbasketplan på taket. Fastighetsägaren vill skapa en boendemiljö för lägenhetsinnehavare som ser en hållbar livsstil som en självklarhet och en effektiv energilösning var ett av huvudkraven. Uppdraget gick till Eneo Solutions som bygger, finansierar och driftar anläggningar inom geoenergi och solenergi.

Vi hade en utmaning med den här byggnaden eftersom den redan är väldigt energisnål, samtidigt som det periodvis krävs höga effekter på värmen. Vi behövde en lösning med högre verkningsgrad än traditionella fastighetsvärmepumpar och därför beslutade vi oss för att titta närmare på EGMAs system.

Spillvärme stärker hållbarhetskoncept

Mikael Ronge

MIKAEL RONGE

För att uppnå fastighetsägarens önskemål, krävdes ett energikoncept som levererade geoenergi med effektivitet motsvarande en årsverkningsgrad (COP) på minst 4,5 för värme, kyla och tappvarmvatten. EGMA Systems systemlösning baserad på EnergyMachines™ klarade de tuffa förutsättningarna och effekttäckningen för hela fastigheten.

Utöver den energi som utvinns via borrhål i marken, kommer även fastighetens ICA-butik att spela en viktig roll.
– Spillvärme från butikens kylanläggningar nyttjas i systemet så att det blir ännu effektivare för hela fastigheten, samtidigt som ICA får ett stärkt hållbarhetskoncept i butiken och minskade driftskostnader.

EGMAs erfarenhet stärker beräkningarna

Geoenergianläggningen kommer att färdigställas under hösten 2016. Eneo Solutions har ingått ett 25-årigt avtal med fastighetsägaren som inkluderar ett åtagande att leverera viss energi, effekt och verkningsgrad till fastigheten, vilket givetvis kräver realistiska energiberäkningar.
– Där har EGMA verkligen bistått med bra erfarenheter. Det har varit väldigt värdefullt att kunna diskutera med dem om risker och realistiska förväntningar. De har stor samlad erfarenhet av projekt med motsvarande förutsättningar, säger Mikael Ronge.
EGMA Systems ser installationen som ett intressant exempel på en optimal energieffektivisering av en nyproduktion.
– Projektet visar framför allt att det finns goda möjligheter att ersätta exempelvis fjärrvärme med mer miljövänliga och driftsäkra energilösningar även i nybyggda bostadsfastigheter som har väldigt låg energiförbrukning redan från början, säger Kenneth Andersson, vd för EGMA Systems.

Prisbelönt miljönytta till fördelaktig kostnad

Redan i augusti 2014 blev projektet utnämnt till månadens gröna bygge av den Nordamerikanska tidskriften GreenSource Construction. Under det första året kommer anläggningen att försörja PEAB, som uppför fastigheten, med byggvärme. Det maximerar miljönyttan ytterligare.

– Eneos geoenergilösning passar perfekt för Inspiration Rosendal. Modellen ger bostadsrättsföreningen miljövänlig energi till ett förutsägbart pris som dessutom är lägre än alternativen, säger Henrik Svanqvist, vd för Rosendal Fastigheter.

Ämnen