Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Intervju med Johan Barth, VD Svenskt Geoenergicentrum

I tidigare nyhetsuppdatering gavs en kort sammanfattning av Geoenergidagen, där Energy Machines deltog. Energy Machines ser detta som en mycket intressant mötesplats för aktörer inom branschen där kunskap, tankar & erfarenheter kan utbytas. Därför valde Energy Machines att intervjua en av huvudpersonerna bakom detta event, för att få deras syn på dagen och dess innehåll samt framtiden för Geoenergi.

Svenskt Geoenergicentrum

                                                         Johan Barth, VD Svenskt Geoenergicentrum

Hur skulle du sammanfatta årets Geoenergidag?

Väldigt positivt!
I år fick vi ytterligare kvitto på att vårt arbete mottags bra inom branschen. Detta ser vi dels på uppslutningen under eventet och de positiva kommentarer vi fått i utvärderingar, från de medverkande. Det är idag uppenbart att Geoenergibranschen ser detta som deras dag, vilket är väldigt kul.

Vad är utvecklingen från föregående år?

Det är framförallt bättre blandning på besökarna, även om antalet är på liknande nivå som föregående år. Antalet utställare ökade dock i år med ungefär 20%.

Under geoenergidagen var det många föreläsare, var det någon av dessa som du tyckte va extra intressant eller aktuell?

Vi hade många bra föreläsare detta år. De berörde olika områden inom Geoenergin där bland annat Göran Hellström talade om varifrån energin kommer, vilket jag ser är viktigt information både ur ett retoriskt och vetenskapligt perspektiv.
Sedan hade vi Hans Johansson från Västerbottens läns landsting som berättade om projektet på Norrlands Universitetssjukhus, vilket är helt fantastiskt!
Läs mer om NUS

Hans Johansson (VLL) hade mycket bra att säga under Geoenergidagen och är en stor förespråkare för Geoenergi. Vad tycker du om hans presentation och projektet i Umeå?

Alldeles utmärkt!
Det Hans talade om visar vilken extrem hög verkningsgrad man kan uppnå med den här typen av anläggningar, när det är rätt konstruerade, dimensionerade och optimerade. Detta i kombination med att den ekonomiska vinsten, som den tekniska lösningen bidrar till, frigör pengar till vården gör det hela till ett väldigt intressant projekt.
Läs mer om NUS

Under eventet talades det om värmepumparnas utveckling till en högre prestanda. Anser du att efterfrågan på Geoenergi kommer öka om tekniken får en högre prestanda?

Det tror jag absolut. I samband med att prestanda ökar, blir behovet av köpt energi mindre. Detta ger bättre ekonomiska förutsättningar för potentiella investeringar, vilket då bör öka efterfrågan. Stor potential för geoenergi finns framförallt i större fastigheter där man använder både kyla och värme.
Läs mer om Energy Machines

Svenskt Geoenergicentrum ger ut tidningen Svensk Geoenergi. Kommande nummer i november 2016 kommer ha ett fokus på landsting, berätta gärna lite om detta.

Tanken är att det här numret ska visa Geoenergins genomslag i stora energikonsumerande fastigheter under statlig regi. Man kommer se hur effektivt de kan vara och att de dessutom kan ge tillbaka till samhället på ett väldigt bra sätt. Vilket vi såg exempel på i Norrlands Universitetssjukhus där man genom sin Geoenergilösning frigör pengar till vården.

Energy Machines tackar Johan Barth för att han tar sig tid och ställa upp på denna intervju. Vi ser fram emot ännu en inspirerande och givande Geoenergidag nästa år.

Ämnen