Gå direkt till innehåll
Flexibla ClimateMachines™ förbättrar och förenklar för Wallenstam

Blogginlägg -

Flexibla ClimateMachines™ förbättrar och förenklar för Wallenstam

Fastighetsbolaget Wallenstam väljer ClimateMachines™ ventilationslösning för bästa möjliga inomhusluft i sin kontorsbyggnad i Gårda, Göteborg. Högre prestanda och smidigare byggprocess är två av investeringens viktigaste vinster.

Fastigheten på 8 000 kvadratmeter erbjuder kontor i fem plan och ligger i ett expansivt område i centrala Göteborg. Den tidigare klimatlösningen har tjänat lokalerna sedan mitten av 1980-talet och behövde bytas ut. Eftersom luftbehandlingsaggregatet av någon anledning felvänts vid den ursprungliga monteringen, stod Wallenstam inför en byggteknisk utmaning vid bytet.

– Med en standardlösning hade vi varit tvungna att bygga om väldigt mycket. Jag hade varit i kontakt med EGMA i samband med ett annat projekt och eftersom jag var nyfiken på deras teknik, kontaktade jag dem igen, berättar Magnus Bellvik, projektledare för kommersiella projekt hos Wallenstam.

Högre verkningsgrad till lägre driftskostnad

Med ClimateMachines™ skapades en platsbyggd lösning, som möjliggör mindre byggåtgärder än alternativen och samtidigt levererar bättre prestanda med lägre ljudalstring. Maskinens kärna är en effektiv korsströmsvärmeväxlare, garanterat utan läckage mellan frånluft och tilluft och med lågt SFP tal. Aggregatet producerar kyla till 85–90 procents lägre kostnad än andra alternativ.

– Den här tekniken är intressant, tycker vi. Den är inte helt ny, men den går framåt med högre verkningsgrad och en välfungerande evaporativ kylning, säger Magnus Bellvik.

Befuktning av frånluften skapar den evaporativa kyleffekten till en låg kostnad och sänker temperaturen på tilluften med upp till tio grader sommartid.

EGMAs systemlösning känns trygg och skapar en ventilationslösning som är billigare och miljömässigt mer rätt för oss.

Minimerad energianvändning höjer prestandan

Det nya luftbehandlingssystemet kommer att minimera energianvändningen och Wallenstam planerar att följa prestandahöjningen noggrant. Installationen börjar i oktober och är klar i november.

– Enligt beräkningarna kommer vi exempelvis att kunna uppnå en temperaturåtervinning på upp till 88 procent, vilket är betydligt bättre än tidigare. Så det är vad vi förväntar oss. Om vi får de mervärden som vi räknar med kommer vi att hämta hem investeringskostnaden med den förbättrade driftekonomin, säger Magnus Bellvik.

Flexibilitet skapar nya möjligheter

I samarbete med EGMA planerar Wallenstam för fler installationer av liknande slag, bland annat i fastigheter på Göteborgs paradgata, Avenyn.

– Flexibiliteten är en stor fördel med EGMAs platsbyggda system. Den gör att vi kan hitta riktigt bra lösningar trots begränsade utrymmen att bygga på, säger Magnus Bellvik.

För att inte störa befintliga hyresgästers dagliga verksamheter och komfort, är välplanerade systembyten som håller tidsplanen ett måste. Wallenstam känner förtroende för EGMA Systems som samarbetspartner.

– Jag upplever att vi har bra diskussioner. Deras kunskapsnivå är hög och vi har fått bra feedback och nya idéer genom våra kontakter. Det är viktigt att man är öppen med vad man tänker och tycker, baserat på erfarenheter från tidigare projekt. Det upplever jag att EGMA är, säger Magnus Bellvik.

Ämnen

Relaterade nyheter