Gå direkt till innehåll
Energiåtervinning på topp med system för ventilation i Sandvik Coromant-fabrik i Gimo

Blogginlägg -

Energiåtervinning på topp med system för ventilation i Sandvik Coromant-fabrik i Gimo

Industriområdet Sintringen ställer höga krav på en fungerande ventilation. Med besvärlig luftmiljö och en energikrävande verksamhet är minimikravet att luften ska bytas hela fem gånger per timme. I dag säkerställer luftbehandlingsaggregatet ClimateMachines™ högsta verkningsgrad och ger ett pålitligt inomhusklimat till låg driftkostnad.

Härdningsugnar jobbar för fullt med att sintra hårdmetallbitar. Dag ut och dag in. Som världsledande leverantör av verktyg, verktygslösningar och know-how till metallbearbetningsindustrin står verksamheten aldrig still, vilket påverkar såväl luftmängd som luftkvalitet.

– När vi sintrar hårdmetallbitar i ugnarna frigörs samtidigt farliga ämnen. Därför behövde vi titta på en uppdaterad lösning som hade högre verkningsgrad, större luftomsättning och ger oss mer energi tillbaka, berättar Anders Sörling, driftchef på Sandvik Coromant i Gimo.

”Redan efter en månad märkte vi skillnad. Med så stora energimängder som vi sparar märks det i ekonomin på en gång. I runda slängar sparar vi runt 70 kubikmeter olja per år”-Anders Sörling, driftchef på Sandvik Coromant i Gimo

Återvinner 90 procent av energin

Svaret blev ClimateMachines™. Ett aggregat som både ger komfortkyla och sparar stora mängder energi med en temperaturverkningsgrad om 90 procent. Det innebär att Sintringen återvinner 90 procent av energin som produceras, och tillsätter endast 10 procent av det totala energibehovet.

– Redan efter en månad märkte vi skillnad. Med så stora energimängder som vi sparar märks det i ekonomin på en gång. I runda slängar sparar vi runt 70 kubikmeter olja per år, berättar Anders.

Miljön och säkerheten är två stora prioriteringar för Sandvik Cormonant i deras dagliga verksamhet.

– Den här investeringen går helt i linje med Sandviks tanke om att minimera energianvändningen och att erbjuda en bra arbetsmiljö. Vi gör en investering i framtiden, säger Anders.

Samarbete som ger trygghet

Samarbetetet började redan 2012, då för att se över energicentralen för ett annat industriområde. Men det var inte förrän i slutet av 2014, som planerna på en ny ventilationsteknik för Sintringen tog form. Under ett besök på en av referensanläggningar i Stockholm väcktes intresset för ClimateMachines™.

– Det unika var framförallt verkningsgraden som den stora växlaren erbjöd, minns Anders.

Efter det följde en rad projektmöten för att sätta planen i verk. Installationen påbörjades sommaren 2015 och driftsattes i oktober samma år. Och som med alla förändringar tar det tid att justera och anpassa verksamheten efter det nya.

Energy Machines är med som driftstöd och idéspruta.

– De är jättebra att samarbeta med. Kontakten är personlig och lättsam och de kommer med idéer om det behövs. Det tycker jag är viktigt, att de ansvarar för hela projekteringen. Från början till slut, avslutar Anders.

Följ arbetsprocessen bakom

Ursprungsidén var att installera ett ClimateMachines™ aggregat som skulle ta tillvara på all frånluft i fabriken inkl. frånluften från härdningsugnarna. Det bedömdes dock i ett tidigt skede att växlarens höga verkningsgrad skulle innebära att en hel del av den energirika frånluften skulle tvingas att släppas förbi växlaren i ByPass-läge, vilket givetvis inte var acceptabelt. Den innovativa lösningen på problemet blev att befintliga fläktar fick fortsätta att ta hand om härdningsugnarnas frånluft, ca 5 m³/s, där energin återvinns med hjälp av vätskekopplade batterier och sedan skickas ut i värmesystemet.

ClimateMachines™ aggregatet koncentrerar sig på att återvinna frånluften från fabrikslokaler och kontor. Detta får som konsekvens att en obalans mellan tilluft och frånluft uppstår, 18 repektive 13 m3/s. Trots denna obalans ger ClimateMachines™ en mycket hög prestanda och temperaturåtervinning. Vid behov av efterbehandling tillförs värme från värmesystemet via värmebatterier, värme som till stor del kommer från härdningsugnars återvunna frånluft. Denna unika lösning gör att vi i princip uppnår 100 procent energiåtervinning.

Ämnen

Relaterade nyheter